Spletne strani, ki so jih pripravili posamezni aktivi, so namenjene predvsem kot pomoč pri učenju in  pridobivanju informacij na posameznih področjih v okviru izobraževanja na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad.
Vsem dijakom in dijakinjam šole želimo, da bi si z vsebinami, ki vam jih ponujamo čim večkrat pomagali.
Aktivi učiteljev Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad

 

Spletne strani po predmetih oz. smereh

0