Za odrasle (občane) nudimo izobraževanja za vse poklice in smeri, ki so na voljo tudi rednim dijakom!

 

 

Izpitni roki

Izpiti so ustni, razen pri predmetih: SLO, MAT, TJE in nekaterih strokovnih predmetih.

Prijavnice za izpit dobite pri organizatorici izobraževanja odraslih (kab. 84/pritličje) ali v zbornici šole. Oddate jo s potrdilom o vplačilu do navedenega roka.

Odjava je možna najkasneje tri dni pred pisnim delom izpita.

AVGUST 2016
Prijava: do torka, 28. 6. 2016
OKTOBER
Prijava: do torka, 27. 9. 2016
NOVEMBER
Prijava: do torka, 25. 10. 2016
DECEMBER
Prijava: do torka, 29. 11. 2016
JANUAR
Prijava: do torka, 20. 12. 2016
FEBRUAR ZAKLJUČNI IZPITI in
POKLICNA MATURA
MAREC
Prijava: do torka, 21. 2. 2017
APRIL
Prijava: do torka, 28. 3. 2017
MAJ
Prijava: do srede, 3. 5. 2017
JUNIJ
Prijava: do četrtka, 25. 5. 2017
JUNIJ/JULIJ
Prijava: do četrtka, 22. 6. 2017
AVGUST
Prijava: do torka, 27. 6. 2017

Informacije

MAJDA GRAŠIČ, vodja izobraževanja odraslih
  01 280 53 07
  Kabinet 84
  majda.grasic@spssb.si

Uradne ure

PO 11.00 – 14.00
TO 14.30 – 16.30
SR 11.00 – 13.00
ČE 11.00 – 14.00
PE /
0