Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad – Ljubljana
Ptujska ulica 6
1000 Ljubljana

Tel.: 01 280 53 00
Fax: 01 280 53 33
E-pošta: info@spssb.si

Zobozdravstvena ordinacija

MONIKA GOSLAR, dr.dent.med.
Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine

Tel.: 01 236 26 33
E-pošta:  narocanje.monika.goslar@zd-lj.si
Urnik: Spletna stran ZDL

interna št. kabinet telefonska št.

Tajništvo
Mojca Mole

300

158

280 53 00

Ravnateljica
Frančiška Al-Mansour

302

158

280 53 02

Pomočnik ravnateljice
Lojze Kranjc

306

230

280 53 06

Pomočnik ravnateljice
Andrej Prašnikar

348

511

280 53 48

Organizator prakse – Tekstil
Mojca Kregar

308

87

280 53 08

Organizator prakse – Strojništvo
Marko Gale

329

delavnice

280 53 29

Izobraževanje odraslih
Majda Grašič

307

84

280 53 07

Vodja MIC
Bernarda Klemenc

336

155

280 53 36

Dijaški referat
Mojca Suhadolnik

310

212

280 53 10

Šolska prehrana
Božica Blaško

340

153

280 53 40

Računovodstvo – blagajna
Jožica Pahor

311

153

280 53 11

Računovodstvo
Nataša Jug

313

154

280 53 13

Projektna pisarna
Žiga Vuk

319

210

280 53 19

Šolska psihologinja
Marinka Mayer

312

174

280 53 12

Svetovalna delavka
Maja Hartman

342

133

280 53 42

Učna pomoč
Andreja Godec

320

415

280 53 20

Varnostnik

335

avla

280 53 35

IKT
Alen Vuk

337

208

280 53 37

Vzdrževalci – hišniki

314

280 53 14

Zbornica

326

160

280 53 26

Okrepčevalnica – menza
Odjava malice

280 53 34
070 700 122

KABINETI
interna št. kabinet telefonska št.

SJK
Slovenski jezik

315

233

280 53 15

TEH
Strojništvo

316

411

280 53 16

STR
Strojništvo

317

408

280 53 17

Družboslovje

318

177

280 53 18

TJE
Tuji jeziki

325

130

280 53 25

PRA
Praksa tekstil

322

90

280 53 22

ŠVZ
Športna vzgoja

323

56

280 53 23

MAT
Matematika

324

227

280 53 24

Logistika

321

508

280 53 21

Naravoslovje

327

136

280 53 27

Elektrotehnika

328

171

280 53 28

Ročna obdelava

330

26

280 53 30

AM kabinet

331

14

280 53 31

AK, AL, AE kabinet

332

19

280 53 32

Kleparska delavnica

339

280 53 39

Ličarska delavnica

338

280 53 39

0