Knjižnica se nahaja v tretjem mednadstropju stranskega krila šole. Na voljo je okoli 12.000 knjižnega gradiva.

Dijakom je na razpolago tudi računalnik z internetno povezavo. V čitalnici pa se lahko pripravljajo na pouk  in prebirajo revije ali časopise, na katere smo naročeni.

Učbeniški sklad

Učbeniki, delovni zvezki in učni pripomočki

Knjižnično informacijska znanja (KIZ)

  • Urnik KIZ za šolsko leto 2016/17
    (9. 11. 2016 – popravek urnika za 1.E, 1.H in 1.K zaradi zobozdravniškega pregleda)

Tekmovanja

Angleški jezik
Bookworms / Knjižni molj

Nemški jezik
Pfiffikus bralno tekmovanje

Seznam novosti v knjižnici

Uporabne povezave

Informacije

NATAŠA PEČKAJ, knjižničarka
DANIELA JAKLIČ, knjižničarka
  01 280 53 09
  Kabinet 201
  knjiznica@spssb.si

Uradne ure za izposojo

PO – PE 9.00 – 13.00
(malica 10.30 – 11.00)

Članstvo

Članstvo in izposoja sta za dijake, učitelje in delavce šole brezplačna.

Izposoja

Knjige 14 dni
Domače branje 7 dni
Učbeniki 7 dni
Revije 3 dni
Referenčno gradivo le v knjižnici
(po dogovoru v razredu)
0